องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่ระบบจัดการเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราพัฒนาระบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บ้านทุ่ง ม.2
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปา บ้านนาสีนวล ม.5
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง ม.2 (นางนิต)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงสง่า ม.4 (เวียงชัย).pdf
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงสง่า ม.4 เส้นหน้าบ้าน น.ส.บัวใส.pdf
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกหนองฮู บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวลใน หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวลนอก หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร