องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่ระบบจัดการเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราพัฒนาระบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

1 มิถุนายน 2562
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

1 มิถุนายน 2562
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

หนองแปนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจยั่งยืน"

 

 

24 กรกฎาคม 2562
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

หนองแปนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจยั่งยืน"

 

 

24 กรกฎาคม 2562
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 

24 กรกฎาคม 2562
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 

24 กรกฎาคม 2562
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร