ยินดีต้อนรับสู่ระบบจัดการเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราพัฒนาระบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder -แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
เพิ่มเติมแผนพัฒนา 61-64 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
เพิ่มเติมแผนพัฒนา 61-64 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 61-64 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร