ยินดีต้อนรับสู่ระบบจัดการเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราพัฒนาระบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัตงาน อปท.
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่าย E-Laas
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
คู่มือการปฏิบัติงานระบบ e-Plan
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
การจัดการความรู้ คู่มือประชาชน เบี้ยยังชีพ
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร