ยินดีต้อนรับสู่ระบบจัดการเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราพัฒนาระบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถติการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2562
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
ข้อมูลสถิติการลงทะเบียนผู้สูงอายุปี2561
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
ข้อมูลเขิงสถิติการขอใช้บริการต่าง ๆ ของ อบต.หนองแปน
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
สมุดลงทะเบียนผู้ขอใช้บริการอินเตอร์เนต
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
ทะเบียนคุมการให้บริการถ่ายเอกสาร
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร