info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
info_outline วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

หนองแปนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจยั่งยืน"

 

 

24 กรกฎาคม 2562
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

หนองแปนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจยั่งยืน"

 

 

24 กรกฎาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน