info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box กองสวัสดิการสังคม

(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
(นางสาวกีลติกา นามบุตร)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวกีลติกา นามบุตร)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวสุพัตรา วิภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นางสาวสุพัตรา วิภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน