ยินดีต้อนรับสู่ระบบจัดการเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราพัฒนาระบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder กองสวัสดิการสังคม,

(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
(นางสาวกีลติกา นามบุตร)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวกีลติกา นามบุตร)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวสุพัตรา วิภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นางสาวสุพัตรา วิภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร