ยินดีต้อนรับสู่ระบบจัดการเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราพัฒนาระบบให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder กองการศึกษาฯ

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
( สิบเอกปติญพงศ์ อำนวย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
( สิบเอกปติญพงศ์ อำนวย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวรัชดา ศรีแก่บ้าน )
ครู
(นางสาวรัชดา ศรีแก่บ้าน )
ครู
(นางสาวรัตนาภรณ์ พรมวงษ์ )
ครู
(นางสาวรัตนาภรณ์ พรมวงษ์ )
ครู
(นางณะริน ณ ลำปาง)
ครู
(นางณะริน ณ ลำปาง)
ครู
(นางสาวจีระพร นวลขาว)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจีระพร นวลขาว)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวปัทธรรมมา เชียงชุม)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวปัทธรรมมา เชียงชุม)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวกชนนท์ พลรักษา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวกชนนท์ พลรักษา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวชัชฎา สิมะเดชาชาติ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวชัชฎา สิมะเดชาชาติ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเตือนจิตร พลขันธ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเตือนจิตร พลขันธ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวยลดา คำภูนิจ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวยลดา คำภูนิจ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสิริรัคน์ พลขันธ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสิริรัคน์ พลขันธ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจันทรา ชูรัตน์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจันทรา ชูรัตน์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวกัณนิตา พาเวส)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวกัณนิตา พาเวส)
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร