info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box กองการศึกษาฯ

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
( สิบเอกปติญพงศ์ อำนวย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
( สิบเอกปติญพงศ์ อำนวย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวรัชดา ศรีแก่บ้าน )
ครู ชำนาญการ
(นางสาวรัชดา ศรีแก่บ้าน )
ครู ชำนาญการ
(นางสาวรัตนาภรณ์ พรมวงษ์ )
ครู ชำนาญการ
(นางสาวรัตนาภรณ์ พรมวงษ์ )
ครู ชำนาญการ
(นางณะริน ณ ลำปาง)
ครู
(นางณะริน ณ ลำปาง)
ครู
(นางสาวจีระพร นวลขาว)
ครู
(นางสาวจีระพร นวลขาว)
ครู
(นางสาวปัทธรรมมา เชียงชุม)
ครู
(นางสาวปัทธรรมมา เชียงชุม)
ครู
(นางสาวกชนนท์ พลรักษา)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวกชนนท์ พลรักษา)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวชัชฎา สิมะเดชาชาติ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวชัชฎา สิมะเดชาชาติ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเตือนจิตร พลขันธ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเตือนจิตร พลขันธ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวยลดา คำภูนิจ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวยลดา คำภูนิจ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจันทรา ชูรัตน์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจันทรา ชูรัตน์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวกัณนิตา พาเวส)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวกัณนิตา พาเวส)
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน