info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group ฝ่ายบริหาร

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
(นายเจียม ทีดงเย็น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
(นายเจียม ทีดงเย็น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
(นายนิพนธ์ ตะติยรัตน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
(นายนิพนธ์ ตะติยรัตน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 

(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน

(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน