องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
folder ประกาศเรียกประชุมสภาฯ/นัดประชุม
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ขอนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศการปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภา อบต.หนองแปน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 591
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภา อบต.หนองแปน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 681
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภา อบต.หนองแปน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 772
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาครั้งแรก พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภา อบต.หนองแปน สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file หนังสือนัดประชุมสภา อบต.หนองแปน สมัยสามัญสมัย แรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1