องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588

ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ประจำ อบต.หนองแปน
folder ประกาศ / คำสั่ง
folder ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 74
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีนวลหมู่ที่ 9 เส้นบ้านคำลอด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 เส้นหน้าบ้านนายเรืองฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกหนองฮู บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวลใน หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวลนอก หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวลน้อย หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
21 - 33 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่