องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหนองแปน ม.1 เส้นหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 366
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านนาสีนวล ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 429
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านนาสีนวล ม.9 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 3 เดือนเมษายน 2563 - เดือนมิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนขุดลอกหนองคำผักหนามบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 457
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการ ขุดลอกหนองคำผักหนามบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 480
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 461
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 เส้นหน้าบ้านวิลัยฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 434
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกหนองคำผักหนามบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 445
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 เส้นหน้าบ้านนายเรืองฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีนวลหมู่ที่ 9 เส้นบ้านคำลอด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 เส้นหน้าบ้านนายวิลัย ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกหนองฮู บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 427
21 - 40 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน