องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81
folder กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงการประชุมสมัยสามัญครั้งแรก ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-3414157
(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-3414157
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่