messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร "การทำไม้กวาดดอกหญ้า"
รายละเอียด : วันที่28-29 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน โดย กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร "การทำไม้กวาดดอกหญ้า" เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแปน ได้ฝึกอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์..การฝึกอาชีพระยะสั้นนี้ สามารถนำมาสร้างอาชีพในครัวเรือนและหารายได้ให้กับครอบครัว ในเขตชุมชนตำบลหนองแปน อีกด้วย
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน