องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 23-30 มีนาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน