องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลหนองแปน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลหนองแปน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลหนองแปน แก้ไขปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี/รายจ่ายเพิ่มเติม/ร่ายจ่ายเงินสะสม และสร้างกระบวนการมีส่วนร่ามของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในตำบลหนองแปน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน