messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง)[30 มีนาคม 2567]
เรื่อง การจัดงาน MOI Waste BanK Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ[22 มีนาคม 2567]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์[12 มีนาคม 2567]
กิจกรรมการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ “ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” [12 มีนาคม 2567]
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร "การทำไม้กวาดดอกหญ้า"[29 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟ[14 กุมภาพันธ์ 2567]
การขับเคลื่อนเเผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เเนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[29 มกราคม 2567]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567[15 มกราคม 2567]
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “21 ตุลาคม ของทุกปี วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566” [18 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ณ วัดป่าโนนชาด[12 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - 20 (ทั้งหมด 100 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน