messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลหนองแปน ม.8[25 กันยายน 2566]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลหนองแปน ม.2[25 กันยายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ร่วมทำ 5ส. บ้านผู้พิการ[15 กันยายน 2566]
โครงการ "ครอบครัวอบอุ่นวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร"[30 สิงหาคม 2566]
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยปี 2566[10 สิงหาคม 2566]
โครงการกิจกรรมทอดเทียนพรรษา ประจำปี 2566[2 สิงหาคม 2566]
โครงการ Big Cleaning Day จิตอาสาทำความสะอาด[6 กรกฎาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลหนองแปน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติม ฉ.2[6 กรกฎาคม 2566]
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ช่วยในการกักเก็บตะกอนหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน ณ โครงการแก้มลิงหนองหาน ตำบลหนองแปน[5 กรกฎาคม 2566]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อในชุมชน ประจำปี 2566[23 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 - 30 (ทั้งหมด 100 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน