messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
ศูนย์บริการคนพิการตำบลหนองแปน[10 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมเเผน โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์[10 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ วัดป่าบ้านทุ่ง ม.2 ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์...[10 สิงหาคม 2565]
โครงการจัดกิจกรรมทอดเที่ยนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน[14 กรกฎาคม 2565]
โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2565[17 พฤษภาคม 2565]
ผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 24 เมษายน 2565[25 เมษายน 2565]
รับมอบหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 24 เมษายน 2565[24 เมษายน 2565]
ส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 23 เมษายน 2565[23 เมษายน 2565]
กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 21 เมษายน 2565[21 เมษายน 2565]
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลหนองแปน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕[8 เมษายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 - 50 (ทั้งหมด 100 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน