messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสง่า วันที่ 12 มีนาคม 2564[12 มีนาคม 2564]
กิจกรรมรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ลงพื้นที่วันที่ 17 ธันวาคม 2563[17 ธันวาคม 2563]
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร วันที่ 14 ธันวาคม 2563[15 ธันวาคม 2563]
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร[15 ธันวาคม 2563]
5. โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ประจำปี 2563[30 กันยายน 2563]
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแปน ประจำปีงบประมาณ 2563[3 สิงหาคม 2563]
โครงการ ฒ.ผู้เฒ่าเล่านิทางสอนเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563[12 กรกฎาคม 2563]
โครงการผ้าป่าขยะ ประจำปี 2563 [6 กรกฎาคม 2563]
ร่วมงานกีฬาดงผาลาดเกมส์ ประจำปี 2563[21 พฤษภาคม 2563]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสง่า ออกให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 31 มีนาคม-30เมษายน 2563[1 พฤษภาคม 2563]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 71 - 80 (ทั้งหมด 100 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน