messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
image การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลหนองแปน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 3[5 ธันวาคม 2566]
การเปิดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ประจำปี 2566[25 ธันวาคม 2565]
โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)วันที่23-30 มีนาคม 2564 ประจำปีงบ2564[31 มีนาคม 2564]
กิจกรรมประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแปน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564[25 มีนาคม 2564]
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน