องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
image การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ประจำปี 2566 [25 ธันวาคม 2565]
โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)วันที่23-30 มีนาคม 2564 ประจำปีงบ2564 [31 มีนาคม 2564]
กิจกรรมประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแปน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 [25 มีนาคม 2564]
1 1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ)