ชื่อเรื่อง : โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร“การแปรรูปเห็ด”
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ได้จัดฝึกอบรมฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม มุ่งเน้นให้ผู้ไม่มีอาชีพ ผู้มีอาชีพ หรือผู้ที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการเพาะเห็ด ต้องการพัฒนาอาชีพของตนให้มั่นคง
ชื่อไฟล์ : v6KpEQiTue104410.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zEvJbQxTue104417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aMzyST8Tue104423.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fN93R9QTue104428.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : f9wZI8OTue104432.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GM1VVuQTue104435.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : oIXTB3gTue104439.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uo3DBDfTue104443.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MKCmBxCTue104447.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tAS0exVTue104451.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : g5UnlteTue104455.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้