ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 เส้นดงสง่า - บ่อน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง