ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงสง่าหมู่ที่ 4 เส้นดงสง่า - หนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง