ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง