ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแปน หมู่ที่ 10 เส้นหนองแปน - คำเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง