องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ประจำ อบต.หนองแปน
folder ประกาศ / คำสั่ง
folder ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่
แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)
folder แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)

สถิติ sitemap
วันนี้ 125
สัปดาห์นี้10,937
เดือนนี้41,332
ปีนี้495,984
ทั้งหมด942,370

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร“การแปรรูปเห็ด” poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีในตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

camera_alt ภาพกิจกรรม
ผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 24 เมษายน 2565
รับมอบหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 24 เมษายน 2565
ส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 23 เมษายน 2565
กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 21 เมษายน 2565
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลหนองแปน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
กิจกรรมประกาศแสดงเจตจำนงค์สุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปี๒๕๖๕
กิจกรรม NO GIFT POLICY
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ ประจำปี ๒๕๖๕
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์
ปลัด อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์
ปลัด อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
นายนิพนธ์ ตะติยรัตน์
รองนายก อบต.หนองแปน
โทร : 086-0324555
นายนิพนธ์ ตะติยรัตน์
รองนายก อบต.หนองแปน
โทร : 086-0324555
นายเจียม ทีดงเย็น
รองนายก อบต.หนองแปน
โทร : 082-8526504
นายเจียม ทีดงเย็น
รองนายก อบต.หนองแปน
โทร : 082-8526504
นายสมพิศ สมใจ
เลขานุการนายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-0878497
นายสมพิศ สมใจ
เลขานุการนายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-0878497
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
30/06/2565
01/07/2565
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[แบบรายงานฯ]
กศ.
01/07/2565
01/07/2565
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
01/07/2565
01/07/2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
30/06/2565
01/07/2565
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
สน.บถ.
01/07/2565
01/07/2565
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
30/06/2565
01/07/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน