ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 เส้นบ้านนางตูน ทับบุญลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง