ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสง่าหมู่ที่ 4 เส้นหน้าบ้านนายประดิษฐ์ สืบสุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง