ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หนองคำผักหนาม บ้านนาสีนวลหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง