ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคราเอนกประสงค์ อบต.หนองแปน โดยวิธีคัดเลือก