ชื่อเรื่อง : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนม.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง