ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีนวลนอก หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนางปุยไปวัดศรีกมโลวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง