ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 9383 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง