ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำสติกเกอร์ซีทรูพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง