ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 เส้นหน้าบ้านนายอำนาจ สว่างสุข - บ้านนายหงส์ สุริโย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง