ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-1871 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง