ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง