ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง