องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
แจ้งผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 15 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
แจ้งผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 19 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยปี 2566
โครงการ Big Cleaning Day จิตอาสาทำความสะอาด
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลหนองแปน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติม ฉ.2
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ช่วยในการกักเก็บตะกอนหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน ณ โครงการแก้มลิงหนองหาน ตำบลหนองแปน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อในชุมชน ประจำปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและองค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดสกลนคร" กิจกรรมที่2 ส่งเสริมศักยภาพอาชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยปี 2566 บ้านนางสาวสมร บุญมีทอง ม.3 ตำบลหนองแปน
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน. สตรีที่สนใจ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแปน
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview5


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน