องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ประจำ อบต.หนองแปน
folder ประกาศ / คำสั่ง
folder ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านนาสีนวล ม.9 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านนาสีนวล ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงสง่า ม.4 เส้นหน้าบ้านนายไพบูลย์ แหวนนิน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหนองแปน ม.1 เส้นหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 3 เดือนเมษายน 2563 - เดือนมิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนขุดลอกหนองคำผักหนามบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการ ขุดลอกหนองคำผักหนามบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 เส้นหน้าบ้านวิลัยฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกหนองคำผักหนามบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 เส้นหน้าบ้านนายวิลัย ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่
แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)
folder แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)