messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาสีนวลน้อยหมู่ที่ 9 เส้นบ้านนาสีนวล - บ้านดงบาก ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 เส้นนานายวิเศษ สิทธิชื่น-นานายนิวัฒน์ พลรักษา ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแปนหมู่ที่ 1 เส้นนานายอภิรักษ์ ปัดไตร - นานางคำฝน ทับบุญลือ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี เดือนธ.ค.65 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)เดือนพ.ย.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพัฒนา หมู่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่ง หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสง่า หมู่4 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีนวลน้อย หมู่ 9ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแปน หมู่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีนวล หมู่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างใส่ท่อเปิดทางน้ำหนองฮู ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเจริญ หมู่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทุ่ง หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีนวล หมู่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีนวล หมู่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแปน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านทรายทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน