องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านนาสีนวล ม.9 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านนาสีนวล ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงสง่า ม.4 เส้นหน้าบ้านนายไพบูลย์ แหวนนิน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหนองแปน ม.1 เส้นหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 3 เดือนเมษายน 2563 - เดือนมิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนขุดลอกหนองคำผักหนามบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการ ขุดลอกหนองคำผักหนามบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 เส้นหน้าบ้านวิลัยฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกหนองคำผักหนามบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 เส้นหน้าบ้านนายวิลัย ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-3414157
(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-3414157
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่