องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
account_box กองสวัสดิการและสังคม
(นางกฤษณา กลิ่นลำดวน)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 065-3466698
(นางสาวกีลติกา นามบุตร)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
(นางสาวสุพัตรา วิภักดิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน