messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
find_in_page รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
โครงการ "ครอบครัวอบอุ่นวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร" poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลหนองแปน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
แจ้งผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 19 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
แจ้งผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 15 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและองค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยปี 2566 บ้านนางสาวสมร บุญมีทอง ( ม.3 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 503
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
1 - 20 (ทั้งหมด 130 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน