messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
chat ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code)

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน