องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ประจำ อบต.หนองแปน
folder ประกาศ / คำสั่ง
folder ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 22
camera_alt ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมวันเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต.หนองแปน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 [28 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวน รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 [23 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง [20 พฤศจิกายน 2564]
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “21 ตุลาคม ของทุกปี วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564” [9 พฤศจิกายน 2564]
โครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ร่วมใจพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน” ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [9 พฤศจิกายน 2564]
เชิญประชาชนตำบลหนองแปนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนในอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 [3 พฤศจิกายน 2564]
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน [15 ตุลาคม 2564]
อบต.หนองแปน ได้จัดฝึกอบรมอาชีพ ในโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น "หลักสูตร มัดย้อม" [9 กันยายน 2564]
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรัสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [25 พฤษภาคม 2564]
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [7 เมษายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่
แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)
folder แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)