องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ประจำ อบต.หนองแปน
folder ประกาศ / คำสั่ง
folder ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 113
account_box ฝ่ายสภา
(นายสดใส เส็งนา)
ประธานสภา อบต.หนองแปน
โทร : 088-7977745
(นายสดใส เส็งนา)
ประธานสภา อบต.หนองแปน
โทร : 088-7977745
(นายโพธิ์ทอง แหวนนิน)
รองประธานสภา อบต.หนองแปน
โทร : 088-5383550
(นายโพธิ์ทอง แหวนนิน)
รองประธานสภา อบต.หนองแปน
โทร : 088-5383550
(นายไพบูลย์ ศิริ)
เลขานุการสภา อบต.หนองแปน
โทร : 086-4137735
(นายไพบูลย์ ศิริ)
เลขานุการสภา อบต.หนองแปน
โทร : 086-4137735
(นายหนูเลง บุราณสาร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 065-6629318
(นายหนูเลง บุราณสาร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 065-6629318
นายบุญเลิศ วิเศษพิริยะกุล)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 065-0286794
นายบุญเลิศ วิเศษพิริยะกุล)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 065-0286794
(นายสุภาพร ทองใบ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 098-1698288
(นายสุภาพร ทองใบ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 098-1698288
(นายโพธิ์ทอง แหวนนิน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
(นายโพธิ์ทอง แหวนนิน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
(นายไพบูลย์ ศิริ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 086-4137735
(นายไพบูลย์ ศิริ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 086-4137735
(นายสำนาน ไชโสเสาร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 080-7569610
(นายสำนาน ไชโสเสาร์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 080-7569610
(นายสันติ บุบผา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 061-6548534
(นายสันติ บุบผา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 061-6548534
(นายพรมลีจันทร์ โคตรแดง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 065-3082171
(นายพรมลีจันทร์ โคตรแดง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 065-3082171
(นายสรวิชญ์ ทองศิริ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 098-6864413
(นายสรวิชญ์ ทองศิริ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 098-6864413
(นายเชาวฤทธิ์ พลรักษา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 065-3429504
(นายเชาวฤทธิ์ พลรักษา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 065-3429504
(นายสดใส เส็งนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 088-7977745
(นายสดใส เส็งนา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 088-7977745
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่
แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)
folder แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)