messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
account_box กองช่าง
นางกฤษณา กลิ่นลำดวน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
โทร : 0653466698
จ่าสิบโทสมเกียรติ นนธิราช
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 065-4261775
นายอาณัติ มะณีพราว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 083-3270877
นายจตุพล โยธา
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
โทร : 063-6212986
นายอรรถสิทธิ์ ทีฆะพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 098-3358123
นายอนุชา คณะวาปี
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 098-2137804

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน