องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
account_box กองช่าง
นางกฤษณา กลิ่นลำดวน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
โทร : 0653466698
นายธงชัย พรหมพินิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายจตุพล โยธา
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอนุชา คณะวาปี
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน