messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
find_in_page รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview225

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาสีนวลน้อยหมู่ที่ 9 เส้นบ้านนาสีนวล - บ้านดงบาก ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 เส้นนานายวิเศษ สิทธิชื่น-นานายนิวัฒน์ พลรักษา ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแปนหมู่ที่ 1 เส้นนานายอภิรักษ์ ปัดไตร - นานางคำฝน ทับบุญลือ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี เดือนธ.ค.65 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview897
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview921

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

camera_alt ภาพกิจกรรม
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [5 มิถุนายน 2567]
พิธีรับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ[29 พฤษภาคม 2567]
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 [24 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567[23 พฤษภาคม 2567]
 

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ E-Service

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน