องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาสีนวลน้อยหมู่ที่ 9 เส้นบ้านนาสีนวล - บ้านดงบาก ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 เส้นนานายวิเศษ สิทธิชื่น-นานายนิวัฒน์ พลรักษา ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแปนหมู่ที่ 1 เส้นนานายอภิรักษ์ ปัดไตร - นานางคำฝน ทับบุญลือ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี เดือนธ.ค.65 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview843
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
insert_drive_file การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview860
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview443

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟ [14 กุมภาพันธ์ 2567]
การขับเคลื่อนเเผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เเนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [29 มกราคม 2567]
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “21 ตุลาคม ของทุกปี วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566” [18 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ณ วัดป่าโนนชาด [12 ตุลาคม 2566]