messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน