messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานฯประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 70
find_in_page หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 65
ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 124
ประกาศหลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 132
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 176
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 118
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 483
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 447
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 753
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 328
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 94
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 315
คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) อบต.หนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 819
แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2666 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 62
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 320
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 458
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 430
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 469
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 500
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน