องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ประจำ อบต.หนองแปน
folder ประกาศ / คำสั่ง
folder ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 106
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file การประชุมพนักงานและให้ความรู้ในการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file กิจกรรมประกาศเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file กิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file 1. โครงการประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเดิ่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประชุมพนักงานให้ความรู้เรื่องวินัยและหลักเกณฑ์จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
insert_drive_file รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
(ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต)
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่
แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)
folder แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)