องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
find_in_page กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file โครงการประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเดิ่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file การประชุมพนักงานและให้ความรู้ในการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file กิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file กิจกรรมประกาศเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 669
insert_drive_file กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file ประชุมพนักงานให้ความรู้เรื่องวินัยและหลักเกณฑ์จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 409
insert_drive_file แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 428
insert_drive_file รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 421
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1